ارتباط باما:

اطلاعت فروشگاه آنلاین دراگون موبایل

دفتر مرکزی

تهران، عباس آباد، سهروردی شمالی، قبل ازتقاطع بهشتی و سهروردی، خیابان اندیشه یکم